הסכם תנאי שימוש, פרטיות והצהרת נגישות

אודות Yogie's:

Yogie's הנו זירה קהילתית לאוהבי יוגה, מורים, תלמידים ואנשים שעדיין לא התנסו בתחום. 
האתר שלנו מאפשר לגולשים למצוא, לתעדף ולשמור, להצטרף ולהירשם כמשתתפים לקבוצות פעילות או לאירועים, ליצור תכנים ולהציע פעילויות ושירותים שונים לציבור הגולשים, לבצע התקשרויות עסקיות ותשלום עבור שירותים ומוצרים שונים, כגון השתתפות בפעילויות או השכרת מקום, לרבות שירותים ומוצרים המוצעים על ידי גולשים עבור גולשים.

במידה ונוצרת התקשרות עסקית בין ספקי שירות או מוצר לצרכני השירות או המוצר, ההסכם הנוצר הוא בין נותני השירות למקבלים אותו. Yogie's אינה אחראית לשירותים המוצגים באתר למעט אותם מקרים בהם Yogie's  מצהירה על שירות או מוצר מטעמה.

האתר מציע אפשרויות סליקה ותשלום, הדרכה והמלצות. אין האתר אחראי על קיום העסקה, קיום הפעילויות או איכותן, הבטיחות או חוקיות של המקומות והפעילויות המופיעים באתר. אין האתר אחראי על אמיתות התכנים המפורסמים עי גולשי האתר או על יכולתם של הגולשים לעמוד בהתחייבויות שלהם הן מצד ספקי השירות והן מצד צרכני השירות. אין האתר אחראי על עצם קיום העסקה בין הצדדים.

אנחנו משתדלים לתת מענה ושירות ללקוחותינו ולקיים אתר בטוח ומתפקד בצורה מיטבית, אך לא נוכל להתחייב כי השירות יופעל בצורה רציפה ותקינה בכל עת.

הצהרת נגישות

Yogie's משקיעה מאמצים על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה לכולם.
כחלק מחזון החברה, אנו מקדמים פעילויות המיועדות לבעלי מוגבלות פיזית או אחרת באמצעות פלטפורמת הפורטל
אנו פועלים להנגיש את האתר כל פי W3C's Web Content Accessibility Guidelines ובתהליך מתמיד לשיפור.

האתר כולל : כותרות, טקטסים חלופיים לתמונות

במידה וקיים פגם או חוסר בנושא נגישות נא לפנות אלינו בכתובת המייל : [email protected]

הסכם תנאי שימוש

מגיש התוכן מתחייב כי כל התוכן שהעלה לאתר בבעלותו, אינו מפר זכויות יוצרים או מבצעים וכי בידיו כל ההרשאות לשימוש בו.

אין בעל האתר מקבל כל אחריות לתוכן החומר ו/או לנכונות האמור בו בכל צורה שהיא.

האחריות על החומרים המפורסמים הנה על המפרסמים בלבד.

להנהלת האתר אין כל אחריות על מקוריותן של היצירות המוצגות בו.

מעלה התוכן מוסר בזאת הרשאת שימוש בלעדית בלתי חוזרת ובלתי מותנית לבעלי האתר להשתמש בתוכן שהעלה לאתר, בין אם הוא טקסט כתוב, תמונות, קבצי קול או קבצי וידאו, ולפרסמו לפי שיקול דעתו באתר, באתרים נלווים או דומים לו וכן באינדקסים ולוחות אירועים באינטרנט ובדפוס. מעלה התוכן מרשה את השימוש בתוכן על ידי בעלי האתר עצמו, וכן בעלי האתר זכאי להעביר, לפי שיקול דעתו, את התוכן לצד שלישי לפרסום למטרות קידום האתר, ו/או קידום עסקיו של יוצר התוכן.

להנהלת האתר הזכות לדחות ו/או לסרב לפרסם כל חומר ו/או מודעה ו/או תוכן הנראה לה פוגע ו/או אינו מתאים לאתר ו/או שהיא סבורה כי יש לדחותו מכל סיבה שהיא.

בחירת מיקום, סדר, שם קטגוריה, עריכה של טקסט או כל החלטה אחרת הנוגעת לאופן הצגת התכנים באתר או אי הצגתם תהיה לשיקול דעתם של צוות Yogie's.

התשלום עבור שרותים המסופקים ע"י Yogie's  הוא מראש. מערכת האתר אינה אחראית על הצלחת הפרסום או על כל נזק העלול להגרם עקב יצירת ההתקשרות עם Yogie's.

יוצר התוכן מתחייב לשפות בתוך 7 ימים מדרישה את בעל האתר בגין כל חיוב, קנס או דרישת תשלום שנבעה מכך שהתוכן שהעלה אינו תואם להצהרותיו בהסכם זה.

יוצר התוכן לא יעלה תכנים פוגעניים, בלתי חוקיים או שעלולים לפגוע בזכויות צד שלישי.

משתמשי האתר צריכים להיות אחראים בפני החוק (למשל, מעל גיל 18)

משתמשי האתר מתחייבים לספק מידע אמין, מדויק, ונכון

אין להעביר חשבון משתמש למשמש אחר או לכל גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של צוות האתר.

אין להשתמש בכלים אוטומטיים כלשהם לצריכת מידע מהאתר או לגישה לשירותי האתר robot, spider, scraper, or other automated means.

באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

מבלי לגרוע, בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

לא יהיה בפעולותיה של החברה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים מעין אלו לאתר.

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
באתר קיימים פורומים בהם ניתנות תשובות ממומחים שונים, בנושאי מומחיותם (""פורום"). התכנים המופיעים בפורום נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר בכלל ובפורום בפרט היא לסייע לך להרחיב את בסיס הידע האישי שלך בלבד, בטרם פנייה אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התשובות בפורום המומחים, תלויות בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.
החברה רשאית לבטל את הפורומים, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם הודעות או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

תכנים שיפורסמו בפורומים יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

באתר מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר בדרכים שונות עם בתי עסק ואנשי מקצוע שונים ובתיאום תור עם בתי העסק ואנשי מקצוע שונים.במקומות שונים באתר מופיעים טפסי 'יצירת קשר' שנועדו לסייע ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות ("הפנייה").

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על המודלים המסחריים של השירות ולשנותם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

החברה אינה ולא תהא אחראית לכך שהפניות יועברו לבית העסק או לאיש המקצוע ו/או יועברו במועד. מטרתו של השירות לסייע ביצירת קשר בלבד, ואין בו כדי להוות עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע.

הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטיך, כי החברה רשאית להעביר את פרטיך האישיים ו/או כל מידע אחר שמסרת במסגרת הפנייה לבתי העסק ו/או לאנשי המקצוע השונים.

כמו כן, הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטיך, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: – [email protected]

הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר במסגרת הפורומים או באמצעות כל דרך אחרת. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

קבצי Cookie

Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה-Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותך על פיו.

קניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

בעצם שימושך באתר, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר- ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

הפצת "דואר זבל (spam) "לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות חוות הדעת הביקורות וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות, ביקורות וכתיבת תגובה להמלצות פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בביקורות ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם עיר מגורים, וכן תמונות שהועלו על ידו במסגרת המלצותיו עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש.

המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כמו כן, החברה עשויה לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים ו/או אחרים המופנים לגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה ("סקרי אמינות"). תוצאות סקרי האמינות, ככל שיבוצעו וככל שהחברה תחליט לפרסמם, יפורסמו באתר לצד חוות הדעת, ובהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי החברה תיצור עימך קשר (באמצעות דוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

שימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר כגון כתיבת חוות דעת על ידי גולש רשום, עשוי להקנות לגולשים "תואר" בהתאם לטבלה המופיעה באזור האישי. התואר האמור יופיע בעמוד האישי של הגולש הרשום וכן באזורים נוספים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות למתן תואר לגולש ו/או לשינויו ו/או להסרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי המשתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

החברה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מן המרפאה/ הרופא ו/או נותן השירות ולחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן.

בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק לרגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגעני; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של המרפאה / הרופא ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

יובהר, כי נציג מטעם המרפאה / הרופא ו/או נותן השירות נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.
החברה לא תאשר לפרסום כל תגובה/המלצה/חוות דעת אשר תכיל מידע רפואי ו/או מידע אישי ופרטי.

מכירה של מוצרים ושירותים בתיווך Yogie's:

במקרים מסוימים ישמש האתר ככלי מכירה של מוצרים ושירותים המציעים משתמשי האתר.
משתמשי האתר מתחייבים לספק מוצר או שירות עליו התחייבו.
משתמשי האתר מתחייבים לעמוד בתשלומים אליהם התחייבו.
התנאים והעמלה עבור שירות תיווך ו/או סליקה תקבע מול נותן השירות או מוכר המוצר בהסכם התקשרות לפי המקרה.
האתר אינו אחראי בשום צורה על איכות השירות או טיב המוצר או על עצם אספקת המוצר או השירות כמפורט בראש דף זה.

מדיניות ביטולים ותשלומים

ניתן לבטל עסקה 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ-7 ימים לפני מועד הפעילות. במקרה של ביטול, יחויב המבטל בדמי ביטול של 7 מערך העסקה אך לא יותר מ 100שח. לאחר 14 יום ממועד העסקה או ב 7 הימים לפני מועד הפעילות, לא ניתן לבטל הזמנה.

במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות, יזוכו מזמיני הפעילות במלוא הסכום.

חשבונית תשלח לכתובת המייל שתוזן בעת ההרשמה לאתר.

פרטיות וסודיות

מידע אישי נאסף עי Yogie's  על מנת לאפשר תקשורת ושירות בין גולשי האתר, בינהם ספקי שירותים וגולשי הקצה. מקצת הפרטים האישיים מופיעים בציבור. המידע האישי נשמר בשרתי החברה אשר מושכרים מצד ג'.

האתר משתמש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לאפשר כניסה מהירה לאתר ללא הזנה חוזרת של פרטי ההתקשרות.

משתמש האתר מכיר בזאת שכל המידע והתקשרות באתר הם פומביים. כל מידע שמשתמש מפרסם באתר אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי.Yogie's  מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת למידע ולתקשורת באתר.

כל פרטיו האישיים של משתמש שמסר במסגרת רישומו ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשים, יישמרו במאגרי המידע של Yogie's אשר תהא רשאית להשתמש במידע זה, בכפוף לכל דין, לרבות: 1. לצורך העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות. מובהר בזאת כי משתמש באתר אינו רשאי לעשות כל שימוש במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש אשר העביר מידע זה בזמן ההתקשרות. 2 לצורך שיפור, שינוי או ביטול, ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר; 3 לצורך מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

פרטי כרטיס האשראי המוזנים בעת רכישת שירות מהאתר או ממשתמשי האתר אינם נשמרים במאגרי המידע של דרך גוף אלא במאגרי צד ג' אשר מחזיק ברישיון לצורך כך ומאובטח כדין. דרך גוף לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

למרות האמור לעיל, Yogie's  תהיה רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים הבאים: כאשר התקבלה הסכמת משתמש; משתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בצדדים כלשהם לפי שיקול דעתה הבלעדי של Yogie's ; אם התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים; במקרה ותעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר עם צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.

אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי Yogie's  לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Yogie's . בקרות מקרים שאינם בשליטתה של Yogie's לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

יצירת קשר:
כתובת למשלוח דואר: מצפה חרשים, מיקוד 2495400, לכבוד אודי ארליך. 
מס׳ טלפון: 0546604143

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להתאים אישית את החוויה שלך. באמצעות השימוש באתר האינטרנט שלנו את/ה מסכים תנאי השימוש שלנו

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להתאים אישית את החוויה שלך. באמצעות השימוש באתר האינטרנט שלנו את/ה מסכים תנאי השימוש שלנו

דילוג לתוכן